voorwaarden

Wij leveren alles wat U nodig heeft om een feestje te bouwen maar wij leveren geen personeel om uw gasten te bedienen. De prijzen voor drank, houtskool enz vindt U terug op de prijslijst.

Reservatie, voorschot en Annulatie

Een reservatie voor een feestje wordt pas aanvaard en definitief na betaling van het voorschot.
Het voorschot is 150 Euro, de huur van het terras. De dranken, houtskool en extras zie prijslijst, dienen 1 week voor het feest besteld en eveneens betaald te worden. Indien U minder drinkt dan U betaalde dan storten wij het teveel betaalde bedrag terug.

Betaling gebeurt bij voorkeur ter plaatse of bij overschrijving op het rekeningnummer van Russell Leisure BVBA. BE75 4567 0617 2121.

Gelieve bij bankoverschrijving steeds ‘voorschot’, uw naam en datum van uw feest te vermelden. Bij voorschot ter plaatse ontvangt U een betalingsbewijs.
Het bestelformulier wordt ter plaatse ingevuld en door beide partijen ondertekend.
Bij annulatie van uw feest belopen de annulatiekosten de huurprijs van het terras nl 150 Euro.

Andere Voorwaarden

Derde Partijen

Afspraken met DJ, Band, Animatie, traiteur worden door de huurder geregeld en vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Wij kunnen U eventueel in contact brengen met DJ, animatie enz.. wij zijn niet betrokken bij de uiteindelijke afspraken met deze partijen.

Poets en Opruim

Na het feestje dienen de toog (glazen spoelen) en het terras opgeruimd te worden. Indien er bain-maries, borden en bestek van ons gebruikt zijn dienen die samengezet te worden. De afwas hiervan wordt door ons gedaan. Wij voorzien voldoende vuilbakken, vuilzakken, borstel en blik.
Er is 4 uur poetsen inbegrepen in de huurprijs, indien er meer poetswerk is wordt dit achteraf aangerekend aan een minimum van 50 Euro.

WETTELIJKE VOORWAARDEN

Alcohol

De huurder dient de wettelijke afspraken te volgen betreffende het gebruik van alcohol. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vastgestelde overtredingen

Sabam

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om de aanvraag voor Sabam (indien DJ of Band) aan te vragen en te betalen. Eventuele rekeningen of boetes worden doorgestuurd naar de huurder. Dit kan online aangevraagd worden:

 • Voor eten met muziek op de achtergrond Klik Hier. Dit kost ongeveer 35 Euro (32.73+6%BTW)
 • Voor feesten en fuiven met muziek (DJ) Klik Hier. Dit kost ongeveer 42.5 Euro (40+6%BTW)
 • Voor live muziek Klik Hier. Dit kost ongeveer 37 Euro (34.73+6%BTW)
  • Gemeente

   Het is tevens de verantwoordelijkheid van de huurder om zelf de aanvraag in te dienen bij de gemeente ivm de geldende afspraken mbt de geluidsnormen en stopzetting van de muziek.
   Gemeente Hoeselt waar het reglement geluidshinder kan gedownload worden hier.

   Verzekering

   In de verzekering van de verhuurder zijn brand en aanverwante risicos gedekt. Hierin zal ten voordele van de huurder een afstand van verhaal voor die schades die in de brandverzekering van de verhuurder verzekerd zijn, In de brandpolis is de eigen inboedel van de huurder niet opgenomen. Schade : De huurder(s) ondertekenaar(s) is/zijn meerderjarig en is hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk voor de schade aangericht aan het gebouw en de inboedel bij het huren van het terras. Ongevallen : De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen

   Schade

   De huurder(s) ondertekenaar(s) is/zijn meerderjarig en is hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk voor de schade aangericht aan het gebouw en de inboedel bij het huren van het terras.

   Ongevallen

   De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen